Seznamte se s postpenitenciární péčí​

Propuštěným vězňům často zcela chybí rodina, přátelé či známí, na které by se mohli obrátit a kteří by jim pomohli s návratem do dnešního světa. Postpenitenciární duchovní péče pomáhá lidem s trestní minulostí při adaptaci na život ve společnosti. 

Na plnohodnotný život má právo každý

Posláním postpenitenciární duchovní péče je nabídnout útočiště propuštěným vězňům, kterým velmi často chybí rodinné a sociální zázemí. Tito lidé totiž kvůli své dřívější kriminální činnosti často své nejbližší ztratili. Po propuštění jim tedy chybí podpora, rada či povzbuzení od někoho, komu důvěřují. Právě absence rodiny a přátel vedou u propuštěných k pocitům beznaděje či ztracenosti v dnešním světě, což může vést k další trestné činnosti. Postpenitenciární duchovní péče je tu od toho, aby těmto lidem pomohla navrátit se do plnohodnotného života.

Začít musíte sami u sebe

Základem postpenitenciární péče je dobrovolnost a touha člověka učinit změnu. Následně klientovi nabízíme mentoring, možnost vyslechnutí a vzájemné komunikace. Projeví-li zájem, poskytneme péči i v duchovní oblasti. Výsledkem naší práce je vnitřní konverze smýšlení klienta, aby nedocházelo k opakování dřívější trestné
činnosti a klient tak našel svou novou cestu životem. Cílem je, aby propuštěný nahlédl na své minulé činy z jiné perspektivy a sám si uvědomil, nakolik byly špatné, a proto se k nim už nevracel.

Pokud k takové konverzi dojde, klient odchází na svobodu vnitřně ztotožněn s novým životem a je schopen obnovit zpřetrhané vztahy či začít budovat nové. Je vyrovnán se svou minulostí, dívá se už jen kupředu.

ilustrace2

3 kroky k novému životu

1. Rozhodnutí ke změně  

arrow_draw_R
ilustrace10
ilustrace10

2. Přijetí do programu Return to life

3. Příprava na propuštění  

arrow_draw_L
ilustrace10
1. Rozhodnutí ke změně
Aby byla péče skutečně dobrovolná, je pravidlem, že se zájemce z vězení musí ozvat sám. Následně se společně – písemně či telefonicky – domluvíme na zařazení do programu Monitoringu.

Během jednoho roku se postupně ujistíme, zda má klient o další doprovázení skutečně zájem, nerozmyslel si to a že vzájemný kontakt není pouze účelový. V postpenitenciární duchovní péči však nikoho neodmítáme a snažíme se vždy vyjít všem zájemcům vstříc v rámci svých možností, ať už materiální či duchovní podporou.
2. Přijetí do programu Return to life
Druhou fází je přijetí klienta do programu Return to life. Ten už je nastaven na budoucí integraci a resocializaci po propuštění. Klient získá svého duchovního moderátora, který ho bude nadále provázet.

Komunikace nabírá na intenzitě, běžné jsou i návštěvy ve věznici. Postpenitenciární duchovní péče může jako organizace dokonce podat záruku pro podmíněné propuštění z výkonu trestu.
3. Příprava na propuštění
Třetí fáze se odehrává na pozadí připraveného zaměstnání i bydlení pro klienta. Odvíjí se ve zcela osobním vztahu klienta s duchovním moderátorem. Právě moderátor pomáhá propuštěnému s každým novým krokem. Nemůže se proto stát, že klient zůstane na vše odkázán sám. Naopak, nyní klienta směřujeme k vyrovnanému způsob života a rekonstrukci rodinného zázemí.

Pokud bylo příčinou předcházející trestné činnosti prostředí, ve kterém klient žil, je třeba usilovat o jeho změnu. Každý člověk i jeho život je zcela specifický, a proto se individuálně odvíjí i každá moderace po propuštění.
Previous slide
Next slide

Co vše péče umožňuje?

Součástí programu postpenitenciární duchovní péče je:

Pravidelné zajištění dopravy sociálně slabých rodinných příslušníků do místa výkonu trestu klienta k návštěvám.

Zajišťování základních životních potřeb klienta ve výkonu trestu, zejména:

  • jeho základních hygienických potřeb,
  • doplatků a poplatků za léky ve výkonu trestu, které nejsou hrazeny zdravotním pojištěním odsouzeného,
  • nákladů na korespondenci či logistickou pomoc při vyřizování úředních záležitostí mimo věznici.

Zprostředkování práce a bydlení po propuštění z výkonu trestu.

Duchovní a morální podporu soudržnosti manželských vztahů či sociální rekonstrukci rozdělených rodin, výpomoc v sociální nouzi a další.

Péče, které chceme věnovat více pozornosti

Postpenitenciární duchovní péče je sociálně-charitativní činností a věnuje se velmi citlivé a rizikové sociální oblasti, o kterou je v současné době minimální zájem a neprojevuje se jí všeobecně dostatečná péče. To chceme změnit. Svou činností navazujeme na působení Vězeňské duchovní péče a snažíme se tak o dokončení celkového resocializačního procesu.

Zaujal vás program postpenitenciární duchovní péče?