Seznamte se s postpenitenciární péčí​

Propuštěným vězňům často zcela chybí rodina, přátelé či známí, na které by se mohli obrátit a kteří by jim pomohli s návratem do dnešního světa. Postpenitenciární duchovní péče pomáhá lidem s trestní minulostí při adaptaci na život ve společnosti. 

Na plnohodnotný život má právo každý

Posláním postpenitenciární duchovní péče je nabídnout útočiště propuštěným vězňům, kterým velmi často chybí rodinné a sociální zázemí. Tito lidé totiž kvůli své dřívější kriminální činnosti často své nejbližší ztratili. Po propuštění jim tedy chybí podpora, rada či povzbuzení od někoho, komu důvěřují. Právě absence rodiny a přátel vedou u propuštěných k pocitům beznaděje či ztracenosti v dnešním světě, což může vést k další trestné činnosti. Postpenitenciární duchovní péče je tu od toho, aby těmto lidem pomohla navrátit se do plnohodnotného života.

Začít musíte sami u sebe

Základem postpenitenciární péče je dobrovolnost a touha člověka učinit změnu. Následně klientovi nabízíme mentoring, možnost vyslechnutí a vzájemné komunikace. Projeví-li zájem, poskytneme péči i v duchovní oblasti. Výsledkem naší práce je vnitřní konverze smýšlení klienta, aby nedocházelo k opakování dřívější trestné
činnosti a klient tak našel svou novou cestu životem. Cílem je, aby propuštěný nahlédl na své minulé činy z jiné perspektivy a sám si uvědomil, nakolik byly špatné, a proto se k nim už nevracel.

Pokud k takové konverzi dojde, klient odchází na svobodu vnitřně ztotožněn s novým životem a je schopen obnovit zpřetrhané vztahy či začít budovat nové. Je vyrovnán se svou minulostí, dívá se už jen kupředu.

ilustrace2

3 kroky k novému životu

1. Rozhodnutí ke změně  

arrow_draw_R
ilustrace10
ilustrace10

2. Přijetí do programu Return to life

3. Příprava na propuštění  

arrow_draw_L
ilustrace10

Co vše péče umožňuje?

Součástí programu postpenitenciární duchovní péče je:

Pravidelné zajištění dopravy sociálně slabých rodinných příslušníků do místa výkonu trestu klienta k návštěvám.

Zajišťování základních životních potřeb klienta ve výkonu trestu, zejména:

  • jeho základních hygienických potřeb,
  • doplatků a poplatků za léky ve výkonu trestu, které nejsou hrazeny zdravotním pojištěním odsouzeného,
  • nákladů na korespondenci či logistickou pomoc při vyřizování úředních záležitostí mimo věznici.

Zprostředkování práce a bydlení po propuštění z výkonu trestu.

Duchovní a morální podporu soudržnosti manželských vztahů či sociální rekonstrukci rozdělených rodin, výpomoc v sociální nouzi a další.

Péče, které chceme věnovat více pozornosti

Postpenitenciární duchovní péče je sociálně-charitativní činností a věnuje se velmi citlivé a rizikové sociální oblasti, o kterou je v současné době minimální zájem a neprojevuje se jí všeobecně dostatečná péče. To chceme změnit. Svou činností navazujeme na působení Vězeňské duchovní péče a snažíme se tak o dokončení celkového resocializačního procesu.

Zaujal vás program postpenitenciární duchovní péče?