Přehled klientů​

KLIENTI VE VÝKONU TRESTU

K 1. 12. 2021 evidovala PDP ve své péči 111 osob ve výkonu trestu (ve dvanácti věznicích), z nichž se dá 48 označit jako aktivní, spolupracující na bázi programu Monitoring. Ve většině případů se PDP snažila zajistit:
a) svoz sociálně slabých rodinných příslušníků do místa VTOS k řádným návštěvám, zajišťování základních životních potřeb ve výkonu trestu, zejména však základních hygienických potřeb (toaletní papír, vložky, zubní pasta), zajištění spodního prádla;
b) doplatky a poplatky za léky ve výkonu trestu, které nejsou hrazeny pojištěním odsouzeného, nákup vitamínů, popřípadě zdravotních pomůcek;
c) korespondenci, telefonní a osobní kontakt a logistickou pomoc při vyřizování úředních záležitostí mimo věznici, popřípadě zajištění kroků nezbytných k rekonstrukci rozdělených rodin.

KLIENTI PO PROPUŠTĚNÍ

K 1. 12. 2021 evidovala PDP ve své péči 16 propuštěných, kteří spolupracují na bázi programu Return to life. Ve většině případů se PDP snažila zajistit:
a) zálohu a platbu prvního nájmu nového bytu mimo původní bydliště, aby se klient vymanil z původního prostředí a mohl začít nový život s rodinou (pokud je rodina intaktní) mimo původní kriminální okruh osob;
b) stabilní pracovní pozici, aby se klient mohl zařadit do pracovního procesu v civilním životě bez sociálního ohrožení či nouze, která by ho sváděla k recidivnímu jednání (k případnému oddlužení klienta mělo dojít pokud možno za doby výkonu trestu);
c) stabilizaci rodinného života zajištěním sociálně-ekonomických aspektů jak po materiální, tak především po duchovní a morální stránce.

KLIENTI VE VAZEBNÍM VĚZENÍ

K 1. 12. 2021 evidovala PDP ve své péči 4 obviněné (osoby vazebně stíhané nebo stíhané na svobodě). V těchto případech se PDP snaží zajistit právní pomoc, zajištění záruky pro propuštění z vazebního vězení a sociální pomoc při trvání vazby.